Är du i vårdnadstvist?

Om man befinner sig i Vårdnadstvist ställs ofta frågor som: Kommer vårdnaden vara gemensam eller enskild när det blivit en separation eller skilsmässa? Ofta ställs frågan till föräldrar och tyvärr så är det inte alltid man kommer överens.
Man kan behöva en Advokat som med hjälp av familjerätten får det beslutat vad som är bäst för barnen. Frågorna om hur det ska bli om barnen ska bo växelvis eller om vem som ska vara boendeförälder och vem som ska vara umgängesförälder. För barn som bor med skilda föräldrar så är det viktigt med en struktur om var dom ska bo och när. Hur ofta man ska ha umgänge eller vem som dom ska vara hos under loven. Man vill fastställa så tydliga avtal som möjligt mellan föräldrarna annars så kan det beslutas av en domstol istället. Avtal ska skrivas som är juridiskt bindande och som ska godkännas av socialnämnden i den kommunen man bor i. Om man inte klarar av att komma överens så får man genomgå en domstolsprocess som inleds med att man skickar in en ansökan om stämning. Först så kallas man till en muntlig förberedelse där man försöker reda ut vad som behöver redas ut och planera upp en tidsplan för detta. En domstol har skyldighet att försöka då båda parter att hitta en lösning och förlikas. En tvist behöver inte alltid gå till rättegång om föräldrarna kommer överens till slut. Inför en rättegång så måste en utredning upprättas för att kontrollera förhållanden. Man intervjuar föräldrar och barn, gör hembesök och hämtar information från skolor, släktingar och andra viktiga referenspersoner.